PARTNERI
O NÁS

Základnou činnosťou každej realitnej kancelárie je svojim klientom sprostredkovať predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta. Táto činnosť nesie so sebou značnú dávku zodpovednosti nakoľko kúpa resp. predaj nehnuteľnosti nie je lacná záležitosť. V dnešnej dobe sa v médiách stretávame s informáciami o podvodníkoch, ktorí obrali ľudí vari o to najcennejšie a to strechu nad hlavou. Vyššie uvedené dokazuje aj činnosť zákonodarcu smerujúcu k preneseniu zodpovednosti za prevod nehnuteľností na plecia notárov či advokátov ako osôb odborne a profesijne spôsobilých odhadnúť či zamýšľaný prevod neodporuje zákonu resp. dobrým mravom a nezakladá nárok na náhradu škody.

V tejto súvislosti Vám okrem služieb bežnej realitnej kancelárie ponúkame kompletné právne poradenstvo v rámci nami poskytovaných služieb. Hlavnou úlohou našej realitnej kancelárie je uspokojiť záujmy našich zákazníkov pri disponovaní so svojimi nehnuteľnosťami t.j. so svojim vlastníctvom.

 

Kolektív B-2 Reality